Servizo de Detección Remota

Equipamento instrumental:

Equipos de Teledetección do Laboratorio de Detección Remota do CACTI


Solicitude de Servizos:

Solicitude de alta para usuarios da Universidade de Vigo, solicitude de alta para usuarios externos, e acceso @LIMS (Laboratory Information Management System)


Publicacións do Servizo de Teledetección nas Redes Sociais e Prensa:


Enderezo:
Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación (C.A.C.T.I.)  CACTI

Campus Universitario de As Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo

Teléfono: 986 818632 | E-mail: ramiro@uvigo.es© Servizo de Detección Remota - CACTI - Universidade de Vigo