UAV-RPAS |  Termografía |  DGPS+SONAR |  HRPT NOAA |  Meteodata |  Formación |  Prensa |  AMDC-Cíes |  Web persoal

Servizo de Detección Remota

Solicitude de Servizos:

1. Solicitude xeral de servizos do CACTI e 2. Solicitude específica de Teledetección

Tarifas de servizos, autoservizo de sistemas e formación en Detección Remota

Enderezo:
Segundo Andar do Anexo ao edificio de Xerencia e Servizos Centrais  CACTI

Campus Universitario de As Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo

Teléfono: 986 813757 | Fax: 986 812135 | E-mail: ramiro@uvigo.es


UAV-RPAS |  Termografía |  DGPS+SONAR |  HRPT NOAA |  Meteodata |  Formación |  Prensa |  AMDC-Cíes |  Web persoal

© Servizo de Detección Remota - CACTI - Universidade de Vigo